کنه کش ها

دسامبر 4, 2018

EC 10% هگزی تیازوکس غزال

نحوه تأثیر : کنه کش غیر سیستمیک ، تماسی و گوارشی با خاصیت تخم كشي ، لارو كشي و شفيره كشي به همراه خاصيت نفوذي از سطح […]
دسامبر 4, 2018

SC 5% فن پیروکسی میت غزال

نحوه تأثیر : کنه کش ضربتی سریع برای سنین مختلف تخم ، پوره و کنه بالغ با خاصیت تماسی و نفوذی بسیار بالا .  ( از […]
دسامبر 4, 2018

EC 7.52% تترادیفون غزال

نحوه تأثیر : کنه کش غیر سیستمیک با اثر طولانی كه به داخل بافت گياه نفوذ كرده ، بر تخم و مراحل غير بالغ اثر گذاشته و […]
دسامبر 4, 2018

EC 57% پروپارژیت غزال

  حوه تأثیر : کنه کش غیرسیستمیک با اثر تماسی و دوام طولانی ، از طریق تنفس هم بر روی کنه موثر است   نام عمومی […]
دسامبر 4, 2018

EC 25% بروموپروپیلات غزال

نحوه تأثیر : کنه کش تماسی ، غير سيستميک نام عمومی : بروموپروپیلات     BROMOPROPYLATE     نام تجاری : نئورون    Neoron گروه :        Benzilate نام شیمیایی : […]
EnglishIran