روغن های گیاهی

ژانویه 3, 2019

روغن امولسیون شونده( بدون آب ) غزال L90%

نحوه تأثیر : حشره کش و کنه کش با اثر تخم کشی   . براي مبارزه با آفات درختان میوه ، به ویژه مرکبات ، به تنهایی […]
ژانویه 3, 2019

EC روغن امولسیون شونده غزال

نحوه تأثیر : حشره کش و کنه کش با اثر تخم کشی  . براي مبارزه با آفات درختان میوه ، به ویژه مرکبات ، به تنهایی […]
EnglishIran