EC 10% فن پروپاترين غزال

EC 40% ( سرآمد ( سایپرمترین
دسامبر 4, 2018
EC 20% فن والریت غزال
دسامبر 4, 2018

EC 10% فن پروپاترين غزال

نحوه تأثیر : حشره کش و کنه کش گوارشی و تماسی و دور کننده

نام عمومی : فن پروپاترین     FENPROPATHRIN                   

نام تجاری : دانیتول     Danitol

گروه :       Pyrethroid

نام شیمیایی:  ( IUPAC )

 Cyano(3-phenoxyphenyl)methyl 2,2,3,3-tetramethylcyclopropane=carboxylate

گروه مقاومت :        IRAC : 3A

میزان ماده موثره :   100 گرم بر کیلوگرم 

درجه خطر  :           II   ( سمي و زیان آور )            

سميت براي پستانداران :     Acute Oral LD 50 for Rats  : 70/mg/kg          

دوره کارنس : 5 روز

 

پادزهر : پادزهر اختصاصی ندارد ولی از ديازپام در تسکين سیستم اعصاب می توان استفاده کرد .

 

موارد و مقدار مصرف :

سیب و گلابی : برای کنترل و مبارزه با کنه قرمز اروپایی ،  5/1 تا 2 در هزار

سیب : برای کنترل و مبارزه با مینوز لکه گرد ، 5/0 تا 7/0 در هزار

پنبه : برای کنترل و مبارزه با کنه های تارتن ، 1 لیتر در هکتار

سویا : برای کنترل و مبارزه با مینوز برگ ، 1 تا 5/1 لیتر در هکتار

 

سازگاري و اختلاط :  با اغلب حشره کش ها ، کنه کش ها و قارچ کش ها به غیر از ترکیبات قليائی ، قابل اختلاط است .

 

توصيه ها :

  • این سم علاوه براثر ضربه ای ، خاصیت دورکنندگی و کاهش تغذیه آفات را نیز دارد .
  • از وارد شدن سم به صورت بادبردگی یا مستقیم به آب های جاری جلوگيري شود .
  • براي زنبور عسل و آبزيان خطرناک است  .
  • برای مینوز لکه گرد ، پس از تفریخ تخم ها سمپاشی انجام شود .
EnglishIran