EC 50% فنیتروتیون غزال

EC 20% فن والریت غزال
دسامبر 4, 2018
EC 35% فوزالون غزال
دسامبر 4, 2018

EC 50% فنیتروتیون غزال

نحوه تأثیر : حشره کش غير سيستميک با اثر تماسی و گوارشی

نام عمومی : فنیتروتیون   FENITROTHION   

نام تجاری : سومیتیون      Sumithion

گروه :    Organophosphate

نام شیمیایی : ( IUPAC )    O,o-dimethyl-o-4-nitro-m-tolyl phosphorothioate     

گروه مقاومت :      IRAC : 1B

میزان ماده موثره :      500 گرم بر كيلوگرم 

درجه خطر  :        II   ( سمي و زیان آور )            

سميت براي پستانداران :      Acute Oral LD 50 for Rats  : 1700 mg/kg          

دوره کارنس : 2  تا 3 هفته

 

پادزهر : آتروپين –  2 PAM M2 PAM –  2PAM cl   – توكزوگونين .   

 

موارد و مقدار مصرف :

گندم و جو : برای کنترل و مبارزه با سن های زيان آور غلات ، 1/2   لیتر در هکتار

غلات و مراتع : برای کنترل و مبارزه با انواع ملخ ها ، 1/5   لیتر در هکتار

درختان میوه سردسیری : برای کنترل و مبارزه با کرم سیب ، پسیل گلابی ، تریپس ، 5/1 تا 2 در هزار

پسته : برای کنترل و مبارزه با سن های ناقل نماتوسپور پسته ، سوسک سرشاخه خوار پسته ، 5/1 تا 2 در هزار

غلات : برای کنترل و مبارزه با شته های غلات ، 5/1 لیتر در هکتار

برنج : برای کنترل و مبارزه با کرم ساقه خوار برنج ، 5/1 لیتر در هکتار

نیشکر : برای کنترل و مبارزه با ملخ آسیایی ، 5/1 لیتر در هکتار

 

سازگاري و اختلاط :  با اغلب حشره کش ها سازگار است ، اما با ترکیبات مواد قلیایی ناسازگار است . 

 

توصيه ها :

  • این سم برای Arthropod های غیر هدف خطرناک است .
  • در بعضی از واریته های سیب ایجاد زنگار و گياه سوزی می کند .
  • براي زنبور عسل و آبزيان خطرناک است .
  • اين سم كولين استراز خون را كاهش مي دهد .
EnglishIran