EC 35% فوزالون غزال

EC 50% فنیتروتیون غزال
دسامبر 4, 2018
G 0/2% فیپرونیل غزال
دسامبر 4, 2018

EC 35% فوزالون غزال

نحوه تأثیر : حشره کش و کنه کش غير سيستميک با اثر تماسی و گوارشی

نام عمومی : فوزالون   PHOSALONE   

نام تجاری : زولون              Zolone

گروه :          Organophosphate

نام شیمیایی : ( IUPAC )      6-chloro-3-(diethoxyphosphinothioylsulfanylmethyl)-1,3-benzoxazol-2-one

گروه مقاومت :      IRAC : 1B

میزان ماده موثره :     350 گرم بر کیلوگرم

درجه خطر  :       II   ( سمي و زیان آور )            

سميت براي پستانداران :    Acute Oral LD 50 for Rats  : 120 mg/kg          

دوره کارنس : 15 روز

 

پادزهر : سولفات آتروپین و 2 PAM

 

موارد و مقدار مصرف :

درختان میوه سردسیری : برای کنترل و مبارزه با کرم میوه ( سیب ) و پسیل گلابی ، خوشه خوار انگور ، 5/1 در هزار

پسته : برای کنترل و مبارزه با پسيل ، زنجره ، پروانه پوستخوار پسته ، 5/2 در هزار

سیب زمینی : برای کنترل و مبارزه با سوسک کلرادو ،  2 تا 3 لیتر در هکتار

یونجه : برای کنترل و مبارزه با سرخرطومی یونجه ، 2 تا 3 لیتر در هکتار

چغندر قند : برای کنترل و مبارزه با کارادرينا ، کک ، خرطوم کوتاه ، 2 تا 3 لیتر در هکتار

ذرت ، آفتابگردان ، پنبه ، سویا : برای کنترل و مبارزه با کرم ساقه خوار ، کرم قوزه ، 2 تا 3 لیتر در هکتار

سازگاري و اختلاط :  با اغلب حشره کش ها سازگار است ، اما با ترکیبات و مواد قلیایی ناسازگار است . 

 

توصيه ها :

  • به دليل بي خطر بودن براي حشرات مفید ، کنه های شکاری و زنبور عسل در IPM  كاربرد دارد .
  • با دوز بالا ، در بعضی از واریته های سیب ایجاد زنگار می کند .
  • براي زنبور عسل و آبزيان خطرناک است   .
  • اين سم كولين استراز خون را كاهش مي دهد .
EnglishIran