EC 57% مالاتیون غزال

EC 40.8% ( کوبنده ( کلرپیریفوس
دسامبر 4, 2018
EC 25% بروموپروپیلات غزال
دسامبر 4, 2018

EC 57% مالاتیون غزال

نحوه تأثیر : حشره کش غير سيستميک ، تماسی و گوارشی و کمی خاصیت تنفسی ، کنه کش

نام عمومی : مالاتیون      MALATHION   

نام تجاری : مالاتیون            Malathion

گروه :               Organophosphate

نام شیمیایی: ( IUPAC )        Diethyl[(dimethoxyphosphinothioyl)thio]butanedioate

گروه مقاومت :       IRAC : 1B

میزان ماده موثره :     570 گرم بر كيلوگرم 

درجه خطر  :       II   ( سمي و زیان آور )            

سميت براي پستانداران :    Acute Oral LD 50 for Rats  : 1375 – 5500 mg/kg          

دوره کارنس : 14 روز

 

پادزهر : آتروپين –  2 PAM M2 PAM –  2PAM cl   – توكزوگونين .   

 

موارد و مقدار مصرف :

غلات : برای کنترل و مبارزه با ملخ های شاخک کوتاه و ملخ های بومی قم ، 7/0 تا 5/1 لیتر در هکتار

نیشکر : برای کنترل و مبارزه با ملخ آسیایی ، 5/2 لیتر در هکتار

درختان میوه سردسیری : برای کنترل و مبارزه با کرم سیب ، لیسه و شته ، 1 تا 2 در هزار

خرما : برای کنترل و مبارزه با زنجره ميوه خوار – شپشک ها خرما ، 5/2 تا 3 در هزار

سبزی و جالیز : برای کنترل و مبارزه با عسلک و مگس سفيد و اغلب آفت ها ، 1 تا 5/1 لیتر در هکتار

مرکبات : برای کنترل و مبارزه با انواع شپشک ها و شته ها ، 2 تا 5/2 در هزار

زیتون : برای کنترل و مبارزه با پسیل ، 5/2 در هزار

یونجه : برای کنترل و مبارزه با اغلب آفت ها ، 3 لیتر در هکتار

رز ، کاج ، پیاز و چای : برای کنترل و مبارزه با شته ، 2 در هزار

گیلاس  : برای کنترل و مبارزه با مگس ، 2 در هزار

 

سازگاري و اختلاط :  با اغلب حشره کش ها و قارچ کش ها به غير از ترکيبات قليائی قابل اختلاط می باشد .

 

توصيه ها :

  • صیفی جات گلخانه ای ، گیاهان زینتی ، لوبیا ، برخی از انواع انگور و سیب و گلابی به این سم حساس هستند .
  • براي زنبور عسل و آبزيان خطرناک است .
  • اين سم كولين استراز خون را كاهش مي دهد .

       
       
       
EnglishIran