EC 25% بروموپروپیلات غزال

EC 57% مالاتیون غزال
دسامبر 4, 2018
EC 57% پروپارژیت غزال
دسامبر 4, 2018

EC 25% بروموپروپیلات غزال

نحوه تأثیر : کنه کش تماسی ، غير سيستميک

نام عمومی : بروموپروپیلات     BROMOPROPYLATE    

نام تجاری : نئورون    Neoron

گروه :        Benzilate

نام شیمیایی : ( IUPAC )    1-methylethyl 4-bromo-α-(4-bromophenyl)-α-hydroxybenzeneacetate

گروه مقاومت :             IRAC : UN

میزان ماده موثره :       250 گرم بر لیتر

درجه خطر  :      U   ( سمیت حاد ندارد )            

سميت براي پستانداران :    Acute Oral LD 50 for Rats  : 5000 mg/kg          

دوره کارنس :  مرکبات و چغندر 21 روز

 

پادزهر : پادزهر اختصاصی ندارد در صورت مسمومیت درمان علائمی انجام شود

 

موارد و مقدار مصرف :

درختان میوه سردسیری : براي کنترل و مبارزه با كنه قرمز اروپائي و کنه تارتن ، 1 در هزار

مركبات : براي کنترل و مبارزه با كنه زرد شرقی و کنه قرمز ، 1 در هزار

چغندر قند : براي کنترل و مبارزه با کنه تار عنکبوتی ، 2/1 لیتر در هکتار

پسته : براي کنترل و مبارزه با كنه اریوفید ، 5/1 تا 2 در هزار

ذرت ، چغندرقند ، سویا : براي کنترل و مبارزه با کنه تارتن ، 2/1 لیتر در هکتار

گوجه فرنگی : براي کنترل و مبارزه با کنه حنایی ، 5/1 لیتر در هکتار

 

سازگاري و اختلاط :  اين کنه کش را مي توان با اغلب حشره کش ها و قارچ کش ها مخلوط کرد .

 

توصيه ها :

  • دوام اين سم زياد است و براي کنه هائي که در مقابل سموم فسفره مقاوم شده اند با دز بيشتر توصيه مي شود .
  • براي جلوگيري از خطر ازبين رفتن کنه هاي شکارگر ، از سمپاشي زود هنگام خودداري شود .
EnglishIran