EC 57% پروپارژیت غزال

EC 25% بروموپروپیلات غزال
دسامبر 4, 2018
EC 7.52% تترادیفون غزال
دسامبر 4, 2018

EC 57% پروپارژیت غزال

 

حوه تأثیر : کنه کش غیرسیستمیک با اثر تماسی و دوام طولانی ، از طریق تنفس هم بر روی کنه موثر است

 

نام عمومی : پروپارژیت     PROPARGITE   

نام تجاری : اومایت       Omite

گروه :     Sulfite  

 نام شیمیایی : ( IUPAC )    2-[4-(1,1-dimethylethyl)phenoxylcyclohexyl-2-propynyl sulfate]

گروه مقاومت :       IRAC : 12C

میزان ماده موثره :  570 گرم بر کیلوگرم

درجه خطر  :         III   ( احتیاط )            

سميت براي پستانداران :     Acute Oral LD 50 for Rats  : 2800 mg/kg          

دوره کارنس : 15 روز

 

پادزهر : فنوباربيتال که بايستي زير نظر پزشک مصرف شود

 

موارد و مقدار مصرف :

درختان میوه سردسیری : براي کنترل و مبارزه با كنه قرمز اروپائي ، و کنه تارتن ، 1 در هزار

درختان جنگلی ، غیر مثمر و زینتی : براي کنترل و مبارزه با كنه دو نقطه ای ، 1 در هزار

پسته : براي کنترل و مبارزه با كنه معمولی پسته ، 2 در هزار

چای : براي کنترل و مبارزه با كنه پا کوتاه ، 2/1 در هزار

چغندرقند : براي کنترل و مبارزه با کنه تارعنکبوتی ، 1 لیتر در هکتار

پنبه ، سویا : براي کنترل و مبارزه کنه تارعنکبوتی ، 5/1 لیتر در هکتار

حبوبات ( لوبیا ) : براي کنترل و مبارزه با كنه دو نقطه ای ، 2 لیتر در هکتار

 

سازگاري و اختلاط :  پروپارژيت را مي توان با اغلب حشره کش ها و قارچ کش ها که واکنش قليائي ندارند مخلوط کرد اما با روغن ها  و سموم روغني مخلوط نشود .

توصيه ها :

  • از مصرف اين سم روي درختان به و گلابي خودداري شود .
  • اين سم از طريق تنفس هم روي کنه تاثير مي گذارد .
EnglishIran