EC 7.52% تترادیفون غزال

EC 57% پروپارژیت غزال
دسامبر 4, 2018
SC 5% فن پیروکسی میت غزال
دسامبر 4, 2018

EC 7.52% تترادیفون غزال

نحوه تأثیر : کنه کش غیر سیستمیک با اثر طولانی كه به داخل بافت گياه نفوذ كرده ، بر تخم و مراحل غير بالغ اثر گذاشته و غير مستقيم موجب عقيم شدن حشره ماده مي شود . 

نام عمومی : تترادیفون      TETRADIFON      

نام تجاری : تدیون            Tedion

گروه :            Diphenyl

 نام شیمیایی : ( IUPAC )   

    tetradifon4- chlorophenyl 2,4,5-trichlorophenyl sulfone 2,4, tetrachlorodiphenyl sulfone

گروه مقاومت :         IRAC : 12D

میزان ماده موثره :     75.2 گرم بر لیتر

درجه خطر  :             U   ( سمیت حاد ندارد )            

سميت براي پستانداران :      Acute Oral LD 50 for Rats  : > 14700  mg/kg          

دوره کارنس : 15 روز

 

پادزهر : پادزهر اختصاصی ندارد در صورت مسمومیت درمان علائمی انجام شود

 

موارد و مقدار مصرف :

درختان جنگلی ، غیر مثمر و زینتی : براي کنترل و مبارزه با کنه تارعنکبوتی ، کنه نوئل ، 2 در هزار

خرما : براي کنترل و مبارزه با کنه گردآلود خرما ، 2 تا 5/2 در هزار

چای : براي کنترل و مبارزه با كنه پا کوتاه ، 1 تا 2 در هزار

مرکبات : براي کنترل و مبارزه با کنه قرمز ، کنه زرد شرقی ، 2 در هزار

پنبه ، سویا : براي کنترل و مبارزه کنه تارتن ، 4 لیتر در هکتار

سبزی و جاليز ، سيب زمینی ، حبوبات ، لوبيا : براي کنترل و مبارزه با كنه تارتن دو نقطه ای ، 2 لیتر در هکتار

 

سازگاري و اختلاط :  با اغلب حشره کش ها قابل اختلاط است .

 

توصيه ها :

  • اين سم داخل بافت گياه نفوذ کرده ، برتخم کنه و کنه های بالغ نشده اثر گذاشته و به طورغير مستقيم سبب عقيم شدن کنه ماده می شود .
  • با دُزهای توصیه شده بر روی دشمنان طبیعی کنه عنکبوتی بی اثر است .
EnglishIran