EC 75% تری دمورف غزال

DS 2% تبوکونازول غزال
دسامبر 4, 2018
WP 75% تری سیکلازول غزال
دسامبر 4, 2018

EC 75% تری دمورف غزال

نحوه تأثیر : قارچ کش حفاظتی و معالج با اثر سیستمیک

نام عمومی : تری دمورف      TRIDEMORPH                        

نام تجاری : کالیکسین      Calixin

گروه :     Morpholine

 نام شیمیایی : ( IUPAC )     2,6-Dimethyl-4-tridecylmorpholine

گروه مقاومت :    FRAC : 5 , G2

میزان ماده موثره :      750 گرم بر لیتر 

درجه خطر  :        II   ( سمي و زیان آور )            

سميت براي پستانداران :      Acute Oral LD 50 for Rats  : 480  mg/kg          

دوره کارنس : تا کنون دوره کارنس برای این سم ثبت نشده است .

 

پادزهر : ذغال چوب طبی ( Charcoal )

 

موارد و مقدار مصرف :

چغندر قند : برای کنترل سفیدک حقیقی ،  75/0 لیتر در هکتار در بهار و اوایل پاییز با دیدن اولین نشانه بیماری در برگ ها .

 

سازگاري و اختلاط :  

با اغلب حشره کش های معمول و بسیاری از علف کش های غلات و تنظيم کننده های رشدگياهان سازگار است . اختلاط آن با کاربندازیم برای کنترل بیماری های غلات برای افزایش طیف آن توصیه می شود .

 

توصيه ها :

  • این قارچ کش را می توان به عنوان پیشگیری کننده قبل از شروع آلودگی هم استفاده کرد .
  • برای ماهی ها و سایر آبزیان خطرناک است .
EnglishIran