WP 50% (معالج (کاپتان

DS 3% دیفنوکونازول غزال
دسامبر 4, 2018
WP 60% کاربندازیم غزال
دسامبر 5, 2018

WP 50% (معالج (کاپتان

حوه تأثیر : قارچ کش با اثر حافظتی و درمانی که به صورت محلول پاشی ، ضدعفونی بذر و خاک مصرف می شود

نام عمومی : کاپتان               CAPTAN   

نام تجاری : اورتوساید          Ortocide

نام تجاری ثبت شده (غزال شیمی ) : معالج 

گروه :                 Phthalimide

نام شیمیایی : ( IUPAC )N-(trichloromethylthio) cyclohex-4-ene-1,2-dicarboximide   

گروه مقاومت :      FRAC : M4

میزان ماده موثره :    500 گرم بر كيلوگرم 

درجه خطر  :    U   ( سميت حاد ندارد )            

سميت براي پستانداران :   Acute Oral LD 50 for Rats  : 9000 mg/kg        

دوره کارنس : 10 روز

پادزهر : ديازپام ، پادزهر واقعی نيست فقط سيستم اعصاب مرکزی را تسکين می دهد. 

موارد و مقدار مصرف :

درختان میوه هسته دار :

  • برای کنترل بیماری پیچیدگی برگ هلو و بیماری غربالی ، 5/2 تا 3 در هزار ، نوبت اول در پاییز پس از ریزش برگ ها  ، و نوبت دوم در بهار قبل از تورم جوانه ها ، و نوبت سوم 10 روز بعد ( در صورت نیاز ) .
 • برای کنترل بیماری مومیایی ( مونیلیا ) ، 3 در هزار ، نوبت اول در مرحله تورم جوانه های گل ، و نوبت دوم پس از ریزش گلبرگ ها

سیب و گلابی :

 • برای کنترل بیماری لکه سیاه سیب ، 3 در هزار . نوبت اول در پاییز پس از ریختن برگ ها ، نوبت دوم در مرحله تورم جوانه ها ، نوبت سوم10 روز بعد .

انگور :

 • برای کنترل بیماری سفیدک دروغی مو ، 3 در هزار ، نوبت اول در مناطقی که سابقه آلودگی دارد ،  قبل از گل دهی ، و نوبت های بعدی با هدف تهویه درخت هر 7 تا 10 روز تکرار شود .

نخود :

 • برای کنترل بیماری بوته میری فوزاریومی ، 2 در هزار ، به طریق ضدعفونی بذر قبل از کشت .

درختان جنگلی و غیر مثمر :

 • برای کنترل بیماری مرگ گیاهچه ، 5/7 تا 10 گرم در متر مربع ، و به هم زدن خاک تا عمقcm 10 .

سازگاري و اختلاط :  

  • با اكثر حشره كش ها و قارچ كش ها قابل اختلاط است ولي چون در PH بالاتر از 7 ناپايدار است با تركيبات قليائي نبايد مخلوط شود .
  • از اختلاط با سموم محتوی روغن ها و هر ماده ای که موجب ورود کاپتان به بافت می شود خودداری نمایید .
  • از مصرف کاپتان با اختلاط روغن های گیاهی از 10 روز پیش از سمپاشی  و پس از آن خودداری کنید ، زيرا موجب گياه سوزي مي شود

توصيه ها :

  • باقی مانده کاپتان در میوه هائی که کمپوت شده اند موجب خورندگی قوطی کمپوت می شود ، بنابراین از مصرف این قارچ کش در میوه هائی که ممکن است در صنعت کمپوت سازی مصرف شوند ، خودداری شود .
  • از مصرف کاپتان در دوره طولانی آب و هوای سرد و ابری و مرطوب و همچنین روزهای متوالی ابری و استرس سرمایی تا زمانی که درختان چند روز آفتابی و خشک را بگذرانند ، خودداری شود .
 • اين قارچ کش با اثر حفاظتی و درماني به صورت محلول پاشي و ضدعفوني بذرها  و خاك قابل مصرف است .
EnglishIran