SL 20% گلوفوزینیت آمونیم غزال

EC 8% کلودینافوپ پروپارژیل غزال
ژانویه 3, 2019
SL 41% (سرکوب (گلیفوزیت
ژانویه 3, 2019

SL 20% گلوفوزینیت آمونیم غزال

نحوه تأثیر : علف کش تماسي ، غیر انتخابی با کمی اثر سیستمیک ، بازدارنده گلوتالین سینتتاز و مانع فتو سنتز

نام عمومی : گلوفوزینیت آمونیم                  GLUFOSINATE – AMMONIUM    

نام تجاری : بستا                                                                                                   Basta

گروه :                                                                             Phosphinic acid

نام شیمیایی: ( IUPAC )              (RS)-2-Amino-4-(hydroxy(methyl)phosphonoyl)butanoic acid

گروه مقاومت :                                           HRAC : H 10

میزان ماده موثره :                                   200 گرم بر لیتر 

درجه خطر  :                                             III   ( احتیاط )            

سميت براي پستانداران :      Acute Oral LD 50 for Rats  : 2000 mg/kg          

دوره کارنس : تا کنون دوره کارنس برای این سم ثبت نشده است .

پادزهر : فنوباربیتال سدیم و دیازپام   

موارد و مقدار مصرف : درختان میوه سردسیری ، تاکستان ، مرکبات ، پسته ، نخیلات

باغ های میوه : برای کنترل و مبارزه با علف های هرز باغ های میوه  به صورت پیش رویشی ، 5 تا 10 لیتر در هکتار با توجه به نوع علف های هرز و مرحله رویشی آن ( حداکثر تا مرحله 5  تا 10 سانتیمتری علف های هرز ) .                                         

سازگاري و اختلاط :  با بسیاری از علف کش ها  قابل اختلاط است .

توصيه ها :

از کاربرد اين علف کش  در مجاورت و روی درختان جوان کمتر از یک سال خودداري شود . و برای جلوگیری از باد بردگی نیز از سمپاشی در نزدیکی درختان جوان خودداری شود .

در صورت وقوع بارندگی تا 4 ساعت پس از سمپاشی ، احتمال شستشوی آن وجود دارد  و در هوای خشک و سرد کارائی آن کم می شود

علائم تأثیر در مدت 1 تا 2 هفته به صورت گیاه سوزی شدید ، ایجاد کلروز ، پژمردگی بافت ها و درنهایت مرگ گیاه مشاهده می شود .

میزان مصرف آب در سمپاشی نخیلات ، 500 لیتر در هکتار توصیه می شود .

روی بعضی از انواع سيب ، گيلاس و گل رز گياه سوزی ايجاد می کند .

EnglishIran