EC 10% پراتیک

EC 10.8% هالوکسی فوپ آرمتیل غزال
ژانویه 3, 2019
EC 10% سای پاز
ژانویه 3, 2019

EC 10% پراتیک

نحوه تأثیر : حشره کش با اثر تماسي گوارشي ، غیر سيستميک

نام عمومی : پرمترین                               PERMETHRIN

نام تجاری : پراتیک                                            Peratik

گروه :                                                                       Pyrethroid

نام شیمیایی : ( IUPAC )  

               3-phenoxybenzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

میزان ماده موثره :                  100 گرم بر ليتر

سميت براي پستانداران :      Acute Oral LD 50 for Rats  : 430- 4000 mg/kg.b.w          

پادزهر : در صورت مسمومیت از درمان های علامتی استفاده شود

موارد و مقدار مصرف :

برای مبارزه با انواع پشه ، سوسک ، ساس ، مگس ، مورچه و سوسری و سایرحشرات موذی درفضاهای بسته و باز ، اماکن مسکونی ، اداری وتجاری و هتل ها .

مقدارتوصیه شده را به شرح ذیل زیر نظرتکنیسین های بهداشتی ،  درآب تمیز حل کرده و برروی سطوح سمپاشی نمایید .

سو سری ها  : برای کنترل و مبارزه با سوسری ها ( 150 میلی لیتر سم در 10 لیتر آب ) برای محلول پاشی سطح 200 مترمربع .

ساس  : برای کنترل و مبارزه با سوسری ها (50 میلی لیتر سم در 5  لیتر آب ) برای محلول پاشی سطح 100 مترمربع .

توصيه ها :

فرد مسموم باید فورا نزد پزشک برده شود .

سم پراتیک برای آبزیان و زنبور عسل خطرناک است

          افرادسالم و بالای 18سال با استفاده از لباس کارکامل شامل : کلاه ، عینک ، دستکش ، ماسک با وسایل مناسب سمپاشی نماید .

ازاستنشاق و تماس سم با چشم و سطح بدن خودداری شود .

EnglishIran