EC 10% سایپرال

EC 5% دلتارال
ژانویه 3, 2019
EC روغن امولسیون شونده غزال
ژانویه 3, 2019

EC 10% سایپرال

نحوه تأثیر : حشره کش با اثر تماسي گوارشي ، غیر سيستميک

نام عمومی : سایپرمترین                         CYPERMETHRIN

نام تجاری : سایپرال                                             Cyperal

گروه :                                                                         Pyrethroid

نام شیمیایی : ( IUPAC )     

            3-phenoxybenzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

میزان ماده موثره :                  100  گرم بر ليتر

سميت براي پستانداران :      Acute Oral LD 50 for Rats  : 1108 mg/kg.b.w          

پادزهر : در صورت مسمومیت از درمان های علامتی استفاده شود

 زمان پرهیز از مصرف فرآورده های دامی :  

سه روز پس از مصرف می توان دام یا طیور را ذبح کرد و معمولاً در شیر باقیمانده ای بجا نمی گذارد .  

موارد و مقدار مصرف :

برای مبارزه با انگل های خارجی دام و طیور مانند کنه های یک میزبانه و چند میزبانه مایت های مولد جرب ، مگس ها ، شپش های گاو و گوسفند و طیور و انواع میازها .

گاو  : برای کنترل و مبارزه با انواع انگل ها ، 1 در هزار ( 1 لیتر سم در هزار لیتر آب ) به صورت حمام یا محلول پاشی تمام بدن . در مواقع آلودگی شدید در مورد کنه های یک میزبانه  4 تا 5  هفته بعد و کنه های چند میزبانه 12 تا  15 روز بعد سمپاشی تکرار شود .

گوسفند  : برای کنترل و مبارزه با شپش و جرب ، 1 در هزار ( 1 لیتر سم در هزار لیتر آب ) به صورت حمام یا محلول پاشی تمام بدن .

طیور  : برای کنترل و مبارزه با مایت و شپش ، 1 تا 2 در هزار به صورت محلول پاشی بدن .

دامداری و مرغداری خالی  : برای کنترل و مبارزه با حشرات مزاحم ، 1 در صد ( 1 لیتر در 50 تا 100  لیتر آب برای 1000 متر مربع ) به صورت محلول پاشی کف و دیوار .

توصيه ها :

فرد مسموم باید فورا نزد پزشک برده شود .

سم سایپرال برای آبزیان و زنبور عسل خطرناک است

 میزان مصرف سم با تجویز دامپزشک برای دام و اماکن دامی درشرایط ویژه تعیین می گردد .

ازمصرف سایپرال برروی دام های بیمار و تب دار، ضعیف ، خسته و تشنه خودداری شود .

ازاستنشاق و تماس سم با چشم و سطح بدن خودداری شود .

EnglishIran