بایو جی اچ غزال

11 – 4 – 6 + CTE کود مایع غزال
ژانویه 3, 2019
پایا پی اچ غزال
ژانویه 3, 2019

بایو جی اچ غزال

نحوه تأثیر : یک ماده همراه برای استفاده با علف کش های غلات . این فرآوردهحاوی سورفکتانت آنیونی می باشد .

نام عمومی : محلول روان کننده                                       ADJUVANT   

نام تجاری : بایو جی اچ                                            BIO – GH

موارد و مقدار مصرف :

از این فرآورده فقط به عنوان یک عامل مرطوب کننده و در اختلاط با سموم توصیه شده  به شرح زیر استفاده شود :

علف کش سولفوسولفورون ( آپیروس ) که دارای فرمولاسیون  WG ( گرانول قابل پخش در آب ) می باشد ، در آب به صورت گرانول تعلیق در آب (کلوئید) است . و با افزودن بایو جی اچ به این محلول ، به تدریج به محلول حقیقی تبدیل می شود و چون بایو جی اچ دارای خاصیت قلیایی ضعیف است در اختلاط با سولفوسولفورون که از گروه سولفونیل اوره است ، تشکیل نمک می دهد و با افزایش حلالیت از هدر رفتن ماده مؤثر در سمپاش جلوگیری کرده و درنهایت موجب افزایش چسبندگی سم و نفوذ به داخل برگ علف های هرز کشیده برگ می شود .

میزان مصرف این فرآورده  به صورت محلول ( 1 درصد ) توصیه می شود .

این اجونت برای اختلاط با علف کش سولفوسولفورون ( آپیروس ) توصیه می شود .

تعداد دفعات مصرف بر اساس دستورالعمل مصرف سموم مجاز .

سازگاري و اختلاط :  بایو جی اچ به همراه یک سم مجاز ، باید براساس دستورالعمل مصرف سم توصیه شده استفاده شود .

توصيه ها :

درجای خشک و ایمن ویژه نگهداری مواد شیمیایی کشاورزی و دور از تماس با بذور ، کودها و خوراک دام نگهداری شود .

بایوجی اچ یک اجونت است که باید همراه با علف کش های غلات مصرف شود .

کنترل علف های هرز به تنهایی با استفاده از این محصول امکان پذیر نیست .

ازانجماد این محصول اجتناب شود . 

در صورت تماس با چشم با پزشک مشورت شود .

قبل از مصرف بطری را  تکان دهید .

EnglishIran