پایا پی اچ غزال

بایو جی اچ غزال
ژانویه 3, 2019
پایا پی اچ غزال
ژانویه 3, 2019

پایا پی اچ غزال

نام عمومی : اصلاح کننده PH   آب و خاک  

نام تجاری : پایا پی اچ                                            PAYA – PH

درجه سمیت از طریق گوارش : Acute oral LD50 for Rats:> 5000 mg/kg 

معرفی : این محصول از بهترین ترکیباتی است که به طور موثر بر pH آب و خاک تاثیر گذاشته و برای مدت زمان طولانی و بدون تاثیر منفی بر ساختمان خاک ، قابل استفاده خواهد بود .

به دلیل واقع شدن ایران در مناطق گرم و خشک و وجود کربنات کلسیم و سولفات کلسیم در اغلب خاک ها ، معمولاً pH خاک ها حدود  5/7 – 8  می باشد .  گاهی به علت وجود نمک های سدیمی و منیزیمی ، pH خاک ها بیش از ۸ نیز می شود .

نحوه تأثیر : به دلیل دارا بودن مواد اسیدی آلی به همراه مواد اصلاح کننده می تواند نیازهای موجود در این زمینه را جبران کند ، زیرا بیشترین جذب عناصر و مواد غذایی گیاهان که روی میکرواورگانیزم های خاک موثر بوده و در نهایت موجب جذب مواد غذایی می شود ، در دامنه  pH بین 6 و 7  صورت می گیرد . حاوی اسیدهای آلی به همراه مواد اصلاح کننده است که برای کاهش  pHخاک و آب به کار برده می شود .

مزایا و موارد مصرف پایا پی اچ :

ماده ای موثر برای کاهش pH آب و خاک می باشد .

به دلیل دارا بودن اسیدهای آلی و مواد اصلاح کنند ، موجب افزایش قابلیت جذب عناصر توسط گیاه  و سهولت بیشتر در نفوذپذیری آب در خاک و نیز باعث شستشوی نمک ها از خاک شده و در نهایت بیماری های ریشه ای گیاه را کاهش می دهد .

         موجب بهبود کیفیت آب ، در مخزن سم پاشی شده و از بسته شدن نازل ها جلوگیری خواهد کرد .

         قابل استفاده در سیستم های آبیاری قطره ای است و موجب افزایش راندمان جذب ، بهبود شرایط فیزیکی و-شیمیایی خاک و شستشوی سیستم های آبیاری می شود .

فعال کننده عناصری است که در گیاه غیر فعال شده اند .

به عنوان یک ماده افزودنی به هنگام محلول پاشی تاثیر کودها و سموم را افزایش می دهد .

بهترین زمان مصرف هنگام رشد سریع گیاه است ، که با بهبود کیفیت آب و خاک در این دوره ، رشد گیاه را افزایش می دهد .

این فرآورده با بسیاری از سموم و کودهای شیمیایی قابل اختلاط است . اما انجام آزمایش های سازگاری قبل از ترکیب آن با هر ماده شیمیایی توصیه می شود .

میزان و نحوه مصرف :

محلول پاشی : 1 – 2 لیتر در هزار لیتر آب . برای ایجاد بهترین کیفیت آب سمپاشی ، آنقدر از این ترکیب به آن اضافه کنید تا رنگ آب به زرد تغییر کند .

مصرف خاکی و آبیاری قطره ای :2 – 4 لیتر در هکتار .

شستشوی سیستم آبیاری : 8 – 10 لیتر در هزار لیتر آب

EnglishIran