حشره کش دیمتوات (روکسیون – پرفکتیون)

تریفلورالین
تری فلورالین (ترفلان)
آوریل 4, 2022
متالدهاید
حلزون کش متالدهاید (متالان جی)
آوریل 25, 2022

حشره کش دیمتوات (روکسیون – پرفکتیون)

دیمتوات

دیمتوات

مشخصات آفت کش

کلاس: insecticide

خانواده: organophospate

گروه مقاومت: IRACIB

فرمول و وزن ملکولی: C5H12NO3PS2(229.3)

فرمولاسیون ثبت شده در ایران: EC 40% W/W

نام تجاری و شرکت ثبت کننده: Roxion (Perfektion) by BASF

مشخصات تکنیکال: براساس مشخصات FAO

کاربرد و توصیه

نحوه تأثیر: حشره کش سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی

موارد و مقدار مصرف:

– شته سبز و شته معمولی غلات به مقدار یک در هزار به صورت محلول پاشی

– ترپیس پنبه به مقدار یک در هزار به صورت محلول پاشی

– زنجرک ناقل کرلی تاپ چغندر قند به مقدار یک در هزار به صورت محلول پاشی

– شپشک های درختان میوه سردسیری به مقدار یک در هزار به صورت محلول پاشی

– شته ها، تریپس و سایر حشرات مکنده سویا به مقدار یک در هزار به صورت محلول پاشی

– نماتد ساقه یونجه به مقدار یک در هزار به صورت محلول پاشی

سمیت پستانداران

Acute oral (LD50,mg/kg) rats: 387

NOEL (2y) for rats: 0.23 mg/kg

ADI: 0.001 mg/kg

Toxicity class WHO (a.i): II

سمیت سایر موجودات

LD50 for birds: 10.5-84 mg/kg

LC50 for fish (96h): 17.6-30.2 mg/l

EC50 for daphnia (48h): 2 mg/l

Bees (LD50, ug/bee): 0.12 (contact)

ملاحظات

روش اندازه گیری ماده موثر در آفت کش فرموله:

GLC – FID detector or HPLC (CIPACH)

روش اندازه گیری ماده موثره در باقیمانده

GLC

توضیحات: دیمتوات کولین استراز خون را کاهش می دهد

دوره کارنس: بسته به شرایط اقلیمی و نوع محصول 21-14 روز

 

EnglishIran