حلزون کش متالدهاید (متالان جی)

دیمتوات
حشره کش دیمتوات (روکسیون – پرفکتیون)
آوریل 9, 2022
بزرگترین نمایشگاه تخصصی کشاورزی استان مازندران
می 18, 2022

حلزون کش متالدهاید (متالان جی)

متالدهاید

متالدهاید

مشخصات آفت کش

کلاس: Molluscicide

فرمول و وزن ملکولی: C8H16O3 tetramer(176.2)

فرمولاسیون ثبت شده در ایران: GB 6%

نام تجاری و شرکت ثبت کننده:  Metalan G

مشخصات تکنیکال: پودر کریستالی

کاربرد و توصیه

نحوه تأثیر: حلزون کش تماسی و گوارشی

موارد و مقدار مصرف:

– حلزون های مرکبات به مقدار 25-20 کیلوگرم طعمه

– کرم مفتولی، آبدزدک، حلزون و رابهای توتون به مقدار 25-20 کیلوگرم طعمه

– حلزون و رابهای سبزی و صیفی به مقدار 25-20 کیلوگرم طعمه

– حلزون و رابهای اشجار جنگلی به مقدار 25-20 کیلوگرم

  

سمیت پستانداران

Acute oral (LD50,mg/kg) rats: 283

NOEL for dogs: 10 mg/kg

ADI: 0. 1 mg/kg

Toxicity class WHO (a.i): II

EPA: registration

سمیت سایر موجودات

LD50 for birds: > 170 mg/kg

LC50 for fish (96h): 75 mg/l

EC50 for daphnia (48h): > 90 mg/l

Bees (LD50, ug/bee): > 113 (contact)

تاریخ ثبت دائم

1/10/47

ملاحظات

روش اندازه گیری ماده موثر در آفت کش فرموله:

GLC – MS

روش اندازه گیری ماده موثره در باقیمانده

GLC – NPD

توضیحات: متالدهاید در رطوبت پایین باعث عدم تحرک و مرگ حلزون می شود.

 

EnglishIran