اگزاديازون غزال EC %12

مجموعه: علف کش ها

اگزاديازون غزال    EC   %12

 

علف کش تماسی ، انتخابي ، بازدارنده فتوسنتز

موارد مصرف

 

 

براي كنترل و مبارزه با علف هاي هرز پهن برگ و کشیده برگ يك ساله و دائمي مزارع برنج 

 

 

موارد مصرف

نوع علف هاي هرز

زمان مصرف

مقدار مصرف

برنج

سوروف

4 7 روز پس از نشاء تا قبل از دو برگی شدن

4-3/5 ليتر در هكتار

برنج

قاشق واش

4 7 روز پس از نشاء

4-3/5 ليتر در هكتار

برنج

تير و کمان آبی

4 7 روز پس از نشاء

4-3/5 ليتر در هكتار

 

اطلاعات تکمیلی

 

سازگاري و اختلاط :  با بسياری از علف کش ها سازگاری دارد .

توصيه ها :

برای اختلاط سم با خاک بهتر است از آب باران یا آب آبیاری استفاده شود . مخلوط کردن مکانیکی موجب کاهش تاثیر سم می شود .

بقايای اين سم می تواند از يک فصل تا فصل بعدی در خاک باقی بماند ، به همين دليل بايد در انتخاب گياه زراعی بعدی دقت نمود  .

علائم تاثیر در گیاه به صورت کلروز ، نکروز ، خشک شدن اندام های گیاه و در نهایت مرگ گیاه مشاهده می شود .

گروه: Oxadiazole

گروه خطر :  ( WHO : III )

سميت براي پستانداران : For Rats : > 5000   mg/kg  LD 50 Oral

دوره كارنس : - - - 

پادزهر :پادزهر اختصاصی ندارد در مسموميت از مواد تهوع آور برای وادار کردن مسموم به استفراغ استفاده می شود  

 

تصاویر

 

oxadiazon