پرتيلاكلر غزال EC %50

مجموعه: علف کش ها

پرتيلاكلر غزال    EC   %50

علف کش انتخابي , سيستميک , جذب از طريق هيپوکوتيل ، مزوکوتيل ، کولئوپتيل و به مقدار کم از طريق ريشه های در حال جوانه زدن 

 

موارد مصرف

 

موارد مصرف

نوع علف هاي هرز

زمان مصرف

مقدار مصرف

برنج ( مزارع نشائی )

علف هاي هرز پهن برگ ، و کشيده برگ ( سوروف و جگن )

6 روز پس از نشاء برنج

1/5-2 ليتر در هكتار

 

اطلاعات تکمیلی

 

سازگاري و اختلاط :  با اغلب علف کش ها قابل اختلاط است .

 توصيه ها :

کاربرد اين علف کش در مزارع کشت مستقيم برنج ممکن است سبب آسيب به محصول شود .

گروه :  Chloroacet amiA               

گروه خطر :  ( WHO : U )

سميت براي پستانداران :      For Rats : 6099mg/kg  LD 50 Oral

دوره كارنس :

ماندگاری این علف کش 30 روز می باشد .

پادزهر : پادزهر اختصاصی ندارد ، درمان به صورت علائمی صورت می گيرد   

 

تصاویر

 

pertilachlor