علف کش ها

  • فیلتر
  نام محصول مشخصات مجموعه
بروموكسينيل + ام سي پي آ غزال EC %40

بروموکسینیل + ام سی پی آ 40% EC 

براي كنترل و مبارزه با علف هاي هرز پهن برگ يک ساله مزارع گندم

علف کش ها
بنتازون غزال SL %48

بنتازون غزال    SL   %48

براي كنترل و مبارزه با علف هاي هرز پهن برگ و خانواده آويارسلام در زراعت برنج ، سويا ، يونجه و شبدر 

 

علف کش ها
بوتا كلر غزال EC %60

بوتا كلر غزال    EC   %60

براي كنترل و مبارزه با علف هاي هرز يک ساله کشيده برگ و بعضی پهن برگ ها در زراعت برنج قبل از رويش در مزرعه و خزانه

علف کش ها
تري فلورالين غزال EC %48

تري فلورالين غزال    EC   %48

براي كنترل و مبارزه با علف هاي هرز کشيده برگ و پهن برگ مزارع  ، حبوبات ، زيره ، سويا ، آفتابگردان ، کلزا ، کنجد ، پنبه ، چغندرقند

علف کش ها
دس مديفام غزال EC %15/7

دس مديفام غزال  EC  %15/7

براي كنترل و مبارزه با علف هاي هرز پهن برگ و تعداد محدودی از کشيده برگ ها در زراعت چغندرقند 

علف کش ها