ايپروديون + کاربندازيم غزال WP %52/5

مجموعه: قارچ كش ها

ايپروديون + کاربندازيم غزال    WP   %52/5

 قارچ کش سيستميک و تماسی با دامنه تأثير وسيع برای پيشگيری و درمان از باروری اسپورها ، و از رشد ميسِلِوم جلوگيری می کند 

 

موارد مصرف

 

در کنترل و مبارزه با  بيماری شيت بلايت برنج ، خشکيدگی سرشاخه توت ، لکه قهوه ای نواری جو توصيه می شود 

 

نوع آفت

نام محصول

مقدار مصرف

شيت بلايت

برنج

1 کيلو در هکتار

لکه قهوه ای نواری جو

 جو

1 در هزار ( ضدعفونی بذر قبل از کشت )

زردی

نخود

2  در هزار ( ضدعفونی بذر قبل از کشت )

خشکيدگی سرشاخه

توت

1 در هزار ( محلول پاشی )

 

 

 

اطلاعات تکمیلی

 

سازگاري و اختلاط :  این سم با اغلب حشره کش ها ، قارچ کش ها و کنه کش ها قابل اختلاط است .

توصيه ها :

برای ماهی ها و آبزيان خطرناک است . 

این سم به صورت سیستمیک و محافظتی عمل می کند .

بقای این سم از یک تا 4 هفته می باشد و در تماس با رطوبت هیدرولیز می شود .

گروه : Benzimidazole +Dicarboximate

گروه خطر :  ( WHO : U )

سميت براي پستانداران : For Rats : > 5000 mg/kg  LD 50 Oral

پادزهر : پادزهر اختصاصی ندارد

 

تصاویر

 

Iprodion carbendazim