تبوكونازول غزال 6% FS

مجموعه: قارچ كش ها

تبوكونازول غزال 6% FS  

قارچ کش سيستميک با خاصيت حفاظتي ، درمان و ريشه كني به عنوان ضدعفوني كننده بذر 

 

موارد مصرف

 

برای کنترل و مبارزه با سیاهک های گندم به صورت ضدعفونی بذر 

 

نوع آفت

نام محصول

مقدار مصرف

سیاهک پنهان ، سياهک آشکار

گندم

0/5 در هزار ( 50 ملی لیتر در 100 کیلو بذر )

 

اطلاعات تکمیلی

 

 سازگاري و اختلاط :  این سم با اغلب قارچ کش ها ، حشره کش ها سازگاری دارد .

 توصيه ها :

این سم علاوه بر اثر سیستمیک ، خاصیت حفاظتی نیز دارد و می تواند به درون بافت گیاه نفوذ کرده و پاتوژن را از بین ببرد .

برای زنبور ، ماهی ها و سایر آبزیان خطرناک است .

گروه : Triazole

گروه خطر :  ( WHO : III )

سميت براي پستانداران : For Rats : 1700(female) - 4000(male) mg/kg  LD 50 Oral

دوره كارنس : -

پادزهر : پادزهر اختصاصی ندارد

تصاویر

 

tebuconazol fs 2

 

tebuconazol fs