تری دمورف غزال EC %75

مجموعه: قارچ كش ها

تری دمورف غزال    EC   %75

قارچ کش حفاظتی و معالج با اثر سيستميک 

موارد مصرف

 

بر ای کنترل و مبارزه با سفيدک سطحی ( حقيقی ) چغندرقند ، سفيدک حقيقی سبزی ها و جاليز 

 

نوع آفت

نام محصول

مقدار مصرف

سفيدک سطحی

چغندرقند

0/75 ليتر در هكتار (قبل از شروع آلودگی)

سفيدک سطحی

سبزی ها و جاليز

0/75 ليتر در هكتار (با ديدن اولين اثر بيماری در برگ ها)

 

اطلاعات تکمیلی

 

 سازگاري و اختلاط :  تری دمورف با اغلب حشره کش های معمول و بسِاری از علف کش های غلات و تنظيم کننده های رشدگياهان سازگار است .

 توصيه ها :

 برای ماهی ها و سایر آبزیان خطرناک است .

گروه : Morpholine

گروه خطر :  ( WHO : II )

سميت براي پستانداران :  For Rats : 480 mg/kg  LD 50 Oral

دوره كارنس : - - -

پادزهر : ذغال چوب طبی ( Charcoal )

تصاویر

 tridemorf