دیفنوكونازول غزال 3% SF

مجموعه: قارچ كش ها

دیفنو کونازول 3% FS  

قارچ کش سيستميک برای پیشگیری و درمان ، بازدارنده بیوسنتز ارگوسترول 

موارد مصرف

 

برای کنترل و مبارزه با سیاهک های گندم به صورت ضدعفونی بذر 

 

نوع آفت

نام محصول

مقدار مصرف

سیاهک پنهان ، سیاهک پنهان پاکوتاه

گندم

1 در هزار ( 100 میلی لیتر در 100 کیلو بذر )

سیاهک پنهان معمولی

گندم

1 در هزار ( 100 میلی لیتر در 100 کیلو بذر )

 

اطلاعات تکمیلی

سازگاري و اختلاط :  این سم با اغلب قارچ کش ها و حشره کش ها سازگاری دارد .

 توصيه ها :

این سم علاوه بر اثر سیستمیک ، خاصیت حفاظتی نیز دارد و می تواند به درون بافت گیاه نفوذ کرده و پاتوژن را از بین ببرد .

برای زنبور ، ماهی ها و سایر آبزیان خطرناک است .

گروه : zoleA

گروه خطر ( WHO : III )

سميت براي پستانداران :  For Rats : 1453  mg/kg  LD 50 Oral

دوره كارنس : -

پادزهر :ادزهر اختصاصی ندارد

تصاویر

difeno ds