سوسک کش پيروتروئيدی غزال

سوسک کش پپروتیروئیدی غزال

حشره کش پيروتروئيدی با اثر فوری و دوام طولانی 

 

موارد مصرف

 

نوع آفت

نام مکان

مقدار مصرف

انواع حشرات خانگی نظير :

سوسک ها، بید، کک، ساس، مورچه ، جیرجیرک، هزارپا و سایر حشرات موذی

 

اماکن و سطوح آلوده

ريختن مقداری از پودر سم در مسير حشرات

اطلاعات تکمیلی

 

توصيه ها :

مقداری از پودر حشره کش غزال را در مسير حشرات خزنده  و يا داخل و اطراف سوراخ ها ، کنار ديوارها ،  مخفی گاه حشرات ، زير فرش و قفسه های آشپزخانه بپاشيد

هنگام سمپاشی از خوردن و آشاميدن خودداری و احتياط های لازم در موقع سمپاشی رعايت گردد

پادزهر : ديازپام تحت نظر پزشک  

تصاویر