ايميداكلوپرايد غزال SC %35

مجموعه: حشره كش ها

ايميداكلوپرايد غزال  SC %35( سوسپانسيون کنسانتره )

براي کنترل و مبارزه با تعداد زيادي از آفات زراعي و باغي به ويژه حشرات مکنده به کار مي رود

 

موارد مصرف

نوع آفت

نام محصول

مقدار مصرف

پسيل

پسته

0/4 ليتر در هزار

مينوز

مرکبات (خزانه)

4/0 ليتر در هزار ، همراه 3 در هزار روغن در دو نوبت به فاصله 10 روز

شته سبز هلو و شته قرمز

توتون

25/0 ليتر در هكتار 2 تا 3 نوبت تکرار

شته جاليز ، تريپس

پنبه

25/0 ليتر در هكتار

اطلاعات تکمیلی

 سازگاري و اختلاط :  با مواد قليائي سازگار است 

 توصيه ها :

 * مصرف اين سم در نهالستان هاي جوان حداکثر تا درختان 5 ساله توصيه مي شود

 * استفاده از اين سم در برنامه  IPM  توصیه مي شود .

 * فرمولاسيون ديگري از اين سم با نام گاچو وجود دارد . (WS  %70  Gaucho)

گروه :  Neonicotinoid / Chloronicotinyl  

گروه خطر : ( WHO : II )

سميت براي پستانداران :   For Rats : 450  mg/kg  LD 50 Oral

 دوره كارنس : 21 روز

پادزهر:پادزهر اختصاصي ندارد

تصاویر

 

Imida