ديازينون غزال EC %60

مجموعه: حشره كش ها

 

ديازينون غزال EC %60

  

حشره کش فسفره غير سيستميک با اثر تماسی و گوارشی و تنفسی

 

موارد مصرف

 

نوع آفت

نام محصول

مقدار مصرف

کرم ساقه خوار برنج

برنج

2 ليتر هکتار

کارادرينا ، پرودونيا ، ليتا ،خرطوم بلند

چغندر قند

1- 1/5 ليتر هکتار

آگروتيس

چغندر قند ،  ذرت

1/5 ليتر هکتار

کرم سفيد ريشه

درختان ميوه سردسيری و گِياهان زينتی

3- 3/5 ليتر هکتار

شپشک سفيد ، زنجره ، ميوه خوار

خرما

1- 1/5 در هزار همراه با روغن

انواع شپشک های سپردار و بدون سپر

مرکبات

1 در هزار-همراه با روغن

پسيل

گلابی

1 در هزار

پروانه فری ، کرم ميوه ، ليسه

درختان ميوه سردسيری

1 در هزار

خوشه خوار

انگور

5/1 در هزار

شپشک واوی و سپردار سياه

پسته

1 در هزار  همراه با 2% روغن

 

اطلاعات بیشتر

 

سازگاري و اختلاط : ديازينون با اغلب آفت کش ها سازگار و با ترکيبات مسی و ترکيبات قليائی ناسازگار است .

توصيه ها : روی بعضی از انواع سيب ایجاد زنگار می نماید .

گروه :Organophosphate 

گروه خطر :( WHO : II )

سميت براي پستانداران : For Rats : 1250mg/kg LD 50Oral

دوره كارنس :  10 روز

پادزهر :آتروپين , توكزوگونين 

 

تصاویر

 

diaziono