حشره كش ها

ليبل سموم شرکت غزال شيمی «  تاييد شده توسط سازمان حفظ نباتات»

  • فیلتر
  نام محصول مشخصات مجموعه
تيوديكارب غزال DF %80

تيوديكارب غزالDF %80

با دارا بودن اثر ضربه ای و دوام طولانی طيف وسيعی از مکنده ها و جونده ها را کنترل می کند

حشره كش ها
دلتامترين غزال EC %2.5

 

دلتامترين غزال    EC %2.5

برای کنترل و مبارزه تعداد زيادی از آفات زراعی و باغی به کار می رود

حشره كش ها
ديكلرووس غزال EC %50

ديكلرووس غزال   EC %50

 برای کنترل و مبارزه با شته ها، تریپس، عسلک، مگس سفید سبزی ها و جالیز بکار میرود

حشره كش ها
ديمتوات غزال EC %40

ديمتوات غزال  EC%40

  براي كنترل و مبارزه با تعدادي از شته ها , شپشك ها و حشرات مكنده محصولات زراعي و درختان ميوه

حشره كش ها
سايپرمترين غزال EC %40

سايپرمترين غزال     EC   %40  

براي كنترل و مبارزه با حشرات جونده سیب و پنبه کاربرد دارد 

حشره كش ها