EC %25 بروموپروپيلات غزال

مجموعه: كنه كش ها

EC %25بروموپروپيلات غزال  

کنه کش تماسی غير سيستميک 

 

موارد مصرف

 

نوع آفت

نام محصول

مقدار مصرف

کنه قرمز اروپائی

درختان ميوه سردسيری

1 در هزار

کنه معمولی

پسته

1/5- 2 در هزار  

کنه نقره ای

مرکبات

1/5 در هزار

کنه تارتن

ذرت ، چغندرقند

1/2 ليتر در هکتار

کنه تارتن

سويا

1/5 ليتر در هکتار

کنه حنائی

گوجه فرنگی

1/5 ليتر در هکتار

 

اطلاعات تکمیلی

 

سازگاري و اختلاط :  اين کنه کش را مي توان با اغلب حشره کش ها و قارچ کش ها مخلوط کرد

توصيه ها :

دوام اين سم زياد است و براي کنه هائي که در مقابل سموم فسفره مقاوم شده اند با دز بيشتر توصيه مي شود

 براي جلوگيري از خطر ازبين رفتن کنه هاي شکارگر ، از سمپاشي زود هنگام خودداري شود 

 گروه :  Benzilate  

 گروه خطر :  ( WHO : III )

 سميت براي پستانداران : For Rats :> 5000 mg/kg  LD 50 Oral

 دوره كارنس : 14 روز 

 پادزهر :پادزهر اختصاصی ندارد 

 

تصاویر

 

bromo