روغن امولسيون ( بدون آب ) غزال

مجموعه: کود مایع

روغن امولسيون ( بدون آب ) غزال    

ماده مؤثره : روغن معدنی (با درجه سولفوناسیون 92%)  90%  مواد همراه: 10%

موارد مصرف

مورد مصرف

نام آفات

مقدار و زمان مصرف

سموم قابل اختلاط

درختان ميوه سردسيري

کنه قرمزاروپائی ،

0/75 %  زمستان قبل از تورم جوانه ها

سموم کنه کش و حشره کش توصيه شده

پسيل گلابی ،

0/75 %  زمستان قبل از تورم جوانه ها

شپشک ها و سپردارها

0/4 %  با توجه به پيش آگاهی

مركبات

کنه قرمزاروپائی ،

0/75 تا 0/5% زمستان - تابستان

سموم کنه کش و حشره کش توصيه شده

شپشک ها و سپردارها

0/7 تا 0/5 % اواخر بهار ، اوايل تابستان

 

پسته

شپشک واوی

0/75 %  زمستان قبل از تورم جوانه ها

سموم توصيه شده

شپشک تنه

0/7 %  تابستان

خرما

شپشک سفيد خرما

0/75 %  زمستان

0/7 %  بهار

سموم توصيه شده

چای

شپشک شفاف خرما

0/7 %  ارديبهشت -  تيرماه

سموم توصيه شده

درختان غير مثمر و

گياهان زينتی

شپشک سفيد تاغ

0/75 %

 

 

اطلاعات تکمیلی

طرز تهيه محلول :

ابتدا مقداری آب در مخزن سمپاش ريخته و به مقدار لازم روغن در ظرف جداگانه ( طبق دستورالعمل مصرف ) با کمی آب به صورت غليظ مخلوط شده ، بعد از ريختن در سمپاش آب مورد نياز را اضافه کنيد .

قابليت اختلاط :  زمانی که هوا گرم ( بالاتر از 32 درجه سانتيگراد ) و يا خيلی سرد باشد از اختلاط روغن با سموم گوگردي و سمپاشی آن خودداری شود .

توصيه ها :

حداقل يک ماه بين مصرف سموم گوگردی بايستی فاصله باشد .

دوره کارنس ( فاصله آخرين سمپاشی تا برداشت محصول ) : 3 تا 4 هفته

تصاویر

 

1

4

20