کود مایع کامل غزال

مجموعه: کود مایع

کود مایع کامل غزال 

کود مایع کامل غزال حاوی ازت، فسفر، پتاس و میکرو المنت های لازم برای گیاه مانند: آهن ، روی ، بُر، مس،

منگنز و مواد ضروری دیگر از جمله

 هورمون های مورد نیاز گیاه می باشد. 

 N: 13% P: 5%  K: 7%

 

موارد مصرف

درختان میوه:

مرکبات، کیوی، سیب، پسته و درختان سیاه ریشه به میزان 4 هزار و بصورت محلول پاشی بعد از تشکیل میوه و رویش برگ های جوان با تکرار 2 تا 3 نوبت در طول فصل رویش.

— زراعت ها:

گندم، برنج، پنبه، سویا، ذرت، نخود، انواع سبزی و صیفی، سیب زمینی ، چفندرقند به نسبت 5/2 تا 3 لیتر در هکتار 2 تا 3 نوبت در طول فصل رویش و به فاصله 10 روز.

گیاهان و گلهای زینتی 

محلول یک در هزار کود مایع غزال را هر 10 روز یک بار روی گلها و گیاهان زینتی محلول پاشی نمایید.

 

اطلاعات تکمیلی

 

 کود مایع کامل غزال قابل مصرف همراه با سموم دفع آفات نباتی می باشد.

چون دستورات فوق کلی بوده و بستگی به شرایط محل و امکانات موجود دارد ،  لذا نظرات فوق بدون هیچ گونه مسئولیتی از طرف شرکت سازنده داده شده است.

تصاویر

 

 

4

 

 1