کوپراکسی کلرايد غزال WP %35

مجموعه: قارچ كش ها

کوپراکسی کلرايد غزال    WP   %35

 قارچ کش مسی تماسی با اثرحفاظتی 

موارد مصرف

 

بر ای کنترل و مبارزه با بيماری ها طبق جدول زیر :

 

نوع بيماری

نام محصول

مقدار مصرف

آتشک

درختان ميوه دانه دار

 3- 2 در هزار ( 4 نوبت تکرار شود )

بيماری غربالی

درختان ميوه هسته دار

5- 3  در هزار ( تکرار پس از 14 روز )

بيماری موميائی ميوه (مونيليا)

درختان ميوه سردسيری

3 در هزار ( با توجه به پيش آگاهی )

سفيدک داخلی (دروغی)

سيب زمينی ، گوجه فرنگی

3 در هزار ( تکرار پس از 14 روز )

پوسيدگی طوقه ( گموز )

پسته

5 در صد ( سمپاشی دور طوقه )

پوسيدگی طوقه ( گموز )

مرکبات

ترکيب 1 کيلو سم با 100 ليتر آب

( ماليدن دور طوقه )

بيماری پيچيدگی برگ هلو

هلو

5 -  3  در هزار

شانکر باکتريائی

اغلب درختان ميوه و ليموترش جنوب

2 در هزار

شانکر سيتوسپورائی

اغلب درختان ميوه

5 -  3  در هزار

پوسيدگی فيتوفتورائی ، شانکر باکتریائی

درختان ميوه هسته دار

5 در هزار( تکرار پس از 14 روز )

سفيدک داخلی (دروغی)

سبزی و جاليز

2 - 1 کيلو در هکتار( تکرار پس از 14 روز )

پوسيدگی گل آذين

خرما

2 در هزار ( 3 نوبت تکرار شود )

خشکيدگی سرشاخه

مرکبات جنوب کشور

5 در هزار

 

اطلاعات تکمیلی

سازگاري و اختلاط :  اختلاط با ترکِبات جیوه ای و قارچ کش های آلی گوگردی نیاز به آزمایش دارد .

 توصيه ها :

امکان گیاه سوزی روی هویج و سیب زمینی وجود دارد .

روی بعضی از انواع سیب ایجاد زنگار می کند .

گروه : Inorganic

گروه خطر :  ( WHO : III )

سميت براي پستانداران : For Rats : 700 - 800   mg/kg  LD 50 Oral

دوره كارنس : ---

پادزهر :   پنيسيلامين , ديمر كاپرول , EDTA , Unithiol , و ديمر كاپتوپروپان 

 

تصاویر

coperaxy