ديكلوفوپ متيل غزال EC %36

مجموعه: علف کش ها

ديكلوفوپ متيل غزال    EC   %36

 علف کش انتخابي , سيستميک و تماسی , نابود کننده غشاء سلولی ، کاهش دهنده کلروفيل ، بازدارنده عمل فتوسنتز و فعاليت مريستم ها 

 

موارد مصرف

 

موارد مصرف

نوع علف هاي هرز

زمان مصرف

مقدار مصرف

گندم و جو

علف هرز های کشيده برگ (يولاف و چچم)

2 4 برگی علف های هرز  تا پايان پنجه زنی گندم و جو

2/5 ليتر در هكتار

 

اطلاعات تکمیلی

 

سازگاري و اختلاط :  با علف کش تری بنورون متيل ( گرانستار ) قابل اختلاط است .

توصيه ها :

برای مبارزه با فالاريس بهتر است از اين سم استفاده نشود .

در شرايط رشد و نمو مناسب گياه نفوذ سم از طريق ريشه ها نيز امکان پذير است .

ماده مؤثر سم به کلروپلاست علف های هرز صدمه زده و غشاء سلولی را از بين می برد ، در نتيجه فتوسنتز متوقف شده و از جريان انتقال مواد غذائی که توسط ريشه جذب می گردد ، جلوگيری شده و برگ ها و ريشه ها از رشد باز می ايستد .

باقیمانده و کاه و کلش مزرعه تا 60 روز پس از سمپاشی نباید به مصرف دام برسد .

گروه : Propionate Aryloxyphenoxy

گروه خطر :  ( WHO : III )

سميت براي پستانداران :      For Rats : : 481 – 693 mg/kg  LD 50 Oral

دوره كارنس : - - - 

پادزهر : سولفات سدیم و استفاده از مشتقات آدرنالین

 

تصاویر

 

diklofop methyl