آبامکتين غزال EC %1/8

مجموعه: حشره كش ها

آبامکتين غزال  EC   %1/8

حشره کش و كنه كش با اثر تماسي گوارشي با فعاليت سيستميک محدود

موارد مصرف

 

 

نوع آفت

نام محصول

مقدار مصرف

مينوز

سبزي و صيفي

0/6 ليتر هکتار

کنه زنگ مرکبات

مرکبات

20سي سي + 250 سي سي روغن در 100 ليتر آب

تريپس , کنه ,  مينوز

پنبه

0/3  -  0/7 در هزار

انواع کنه ، پسيل گلابي

انگور ، سيب ، گلابي ، بادام

0/2  -  0/5 در هزار

 

اطلاعات بیشتر

 

 سازگاري و اختلاط :  با اکثر حشره کش ها سازگار است ولي با قاچ کش کاپتان قابل اختلاط نمي باشد . 

 توصيه ها :

 براي اجتناب از بروز مقاومت در آفت توصيه مي شود در طول فصل بيش از دو بار سمپاشي انجام نشود و فاصله سمپاشي دوم بيش از 7 روز از سمپاشي اول باشد .

 اختلاط اين سم با روغن در مبارزه با کنه ها موجب افزايش کارآئي سم مي شود .

 براي زنبور عسل و آبزيان خطرناک است احتياط هاي لازم انجام پذيرد .

 گروه : Avermectin  

 گروه خطر :  ( WHO : II )

 سميت براي پستانداران : For Rats: 10 mg/kg  LD 50 Oral

  دوره كارنس : 21 روز

 پادزهر : -

تصاویر

 

Abamactin