Sub Categories

ليبل سموم شرکت غزال شيمی «  تاييد شده توسط سازمان حفظ نباتات»

ليبل سموم شرکت غزال شيمی «  تاييد شده توسط سازمان حفظ نباتات»

ليبل سموم شرکت غزال شيمی «  تاييد شده توسط سازمان حفظ نباتات»

  • فیلتر
  نام محصول مشخصات مجموعه
روغن امولسيون شونده غزال

روغن امولسيون شونده غزال    

حشره کش فیزیکی که به تنهائی و یا همراه با سایر سموم حشره کش یا کنه کش ، با پوشاندن کل سطح بدن حشره و بستن روزنه های تنفسی موجب مرگ آنها می شود 

کود مایع
روغن امولسيون ( بدون آب ) غزال

روغن معدنی (با درجه سولفوناسیون 92%)  90%  مواد همراه: 10%

روغن امولسيون شونده بدون آب  به تنهائی برای مبارزه با آفات نباتی درختان ميوه به ويژه مرکبات توصيه می شود ، و همچنين همراه با سموم حشره کش و کنه کش در سمپاشی زمستانه و تابستانه کاربرد دارد

 

کود مایع
کود مایع کامل غزال

کود مایع کامل غزال 

کود مایع کامل غزال حاوی ازت، فسفر، پتاس و میکرو المنت های لازم برای گیاه مانند: آهن ، روی ، بُر، مس، منگنز و مواد ضروری دیگر از جمله هورمون های مورد نیاز گیاه می باشد

 

کود مایع
WP %25 آزوسيکلوتين غزال

WP %25 آزوسیکلوتن

در کنترل و مبارزه با کنه قرمز اروپائي ، کنه نقره اي زنگ مرکبات ، کنه دونقطه اي ، کنه تارعنکبوتي به کار مي رود

كنه كش ها
EC %25 بروموپروپيلات غزال

 EC %25بروموپروپيلات غزال  

 برای کنترل و مبارزه با کنه تارعنکبوتی چغندرقند ، کنه زرد شرقی ، کنه قرمز اروپائی 

كنه كش ها